Budynki modułowe - Prefabrykowany budynek COM w Tłuszczu

 Home / Realizacje / Nowoczesny budynek modułowy

Prefabrykowany budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

W gminie Tłuszcz, woj. mazowieckie realizujemy budowę energooszczędnego budynku modułowego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Nowy obiekt o powierzchni 567 m2 zapewni wsparcie i opiekę 14 osobom niepełnosprawnym na pobyt dzienny oraz 6 osobom niepełnosprawnym na pobyt całodobowy.


Obiekt będzie złożony z dwóch części: wspólnej (zespół pomieszczeń kuchennych, sala rekreacyjna, sala zajęć ruchowych, pomieszczenia pomocnicze) oraz mieszkalnej (4 pokoje jednoosobowe oraz jeden pokój 2-osobowy).


Dla uczestników przewidziano świadczenie m.in. usług opiekuńczych i asystenckich, a także zajęć z psychologiem, rehabilitacyjnych i logopedycznych, z arteterapii, muzykoterapii oraz kulinarnych. Zapewniona będzie również pomoc pielęgniarska.


Realizacja inwestycji budynku modułowego pozwoli gminnie wzmocnić dotychczasowy system wsparcia rozszerzając go o usługi dla dorosłych osób niepełnosprawnych umożliwiając im w miarę samodzielne i godne funkcjonowanie wśród lokalnej społeczności.

Zapytaj nas o budynki użyteczności publicznej

Kontakt

Ecologiq grupa Ekoinbud

ul.Geodetów 29

80-298 Gdańsk

Tel. +48 58 304 75 75

E-mail: biuro@ecologiq.pl

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W materiałach reklamowych wykorzystano materiały graficzne Ekoinbud Sp. z o.o.