Program funkcjonalno-użytkowy – pomagamy inwestorom

 Home / Zaprojektuj i wybuduj – pomagamy inwestorom

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest dokumentem opisującym podstawowy zakres zamówienia. Służy przede wszystkim do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także do przygotowania oferty w zakresie obliczenia jej ceny oraz wykonania prac projektowych. W oparciu o program funkcjonalno-użytkowy inwestor zarysowuje swoje wymagania względem wykonawcy. Na podstawie PFU sporządzany jest projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych dla instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie boimy się wyzwań, nawet tych nietypowych, a każde opracowanie dopasowujemy zawsze do indywidualnych wymagań inwestora. Jednocześnie wszystkie opracowywane PFU przygotowujemy skrupulatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wybrane programy funkcjonalno-użytkowe opracowujemy wraz z koncepcją architektoniczną.

Zaprojektuj i wybuduj

Z myślą o najbardziej wymagających inwestorach oferujemy możliwość podjęcia kompleksowej współpracy w formule zaprojektuj i wybuduj, która polega na połączeniu w jednym postępowaniu przetargowym wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Oznacza to, że zobowiązujemy się zarówno do przygotowania projektu, jak i wykonania prac budowlanych. Nasza firma pozostaje generalnym wykonawcą inwestycji.

Tryb przetargu zaprojektuj i wybuduj posiada wiele zalet, m.in.:


• Skrócony czas realizacji - inwestycja przebiega jednoetapowo, bez opóźnień związanych ze znalezieniem wykonawcy i dostosowania projektu pod jego preferencje technologiczne

• Zgodność dokumentacji – sporządzeniem i dbałością o jakość dokumentów kompleksowo zajmuje się wykonawca

• Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący m.in. przeznaczenia robót budowlanych i wymagań technicznych jest opracowywany i egzekwowany przez wykonawcę

W zakres oferowanych usług projektowych w formule zaprojektuj i wybuduj wchodzą m.in.:


• Opracowanie wstępnej koncepcji inwestycji

• Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami inwestora

• Uzyskanie niezbędnych opinii i pozwoleń dotyczących realizowanej inwestycji

• Opracowanie projektu wykonawczego

• Uzyskanie pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj przeprowadzana jest przede wszystkim w oparciu o potrzeby inwestora. Z należytą precyzją dobieramy detale wpływające na tempo realizacji budowy oraz jakość przyszłego użytkowania obiektu. Każdą inwestycję realizujemy w oparciu o prefabrykowaną technologię energooszczędną Ecologiq, która pozwala uzyskać wyjątkowo niskie koszty eksploatacji budynku.

W przypadku niewystarczającej wiedzy o planowanej inwestycji pomagamy inwestorom w przygotowaniu postępowania przetargowego lub zapytań ofertowych. Świadczymy usługę sporządzenia koncepcji projektowej i przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonujemy analizę oczekiwań i potrzeb inwestora, weryfikację nieruchomości oraz opis zakresu wykonania i standardów jakościowych. Na ich podstawie inwestor może łatwo i bezproblemowo przygotować postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przykładowe realizacje

Przykładowe realizacje obiektów energooszczędnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Zaufali nam m.in.

  • Miasto Gdańsk
  • Zespół Szkół Katolickich w Tczewie
  • Fundacja Elementarz
  • Urząd Miejski w Halinowie (Halinów)
  • Gmina Potęgowo
  • Elbląg
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Kontakt

Ecologiq grupa Ekoinbud

ul.Geodetów 29

80-298 Gdańsk

Tel. +48 58 304 75 75

E-mail: biuro@ecologiq.pl

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W materiałach reklamowych wykorzystano materiały graficzne Ekoinbud Sp. z o.o.