Kariera

 Home / Kariera

Do naszego Działu Księgowości i Kadr poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Architekt Z Uprawnieniami - Koordynator Prac Projektowych

miejsce pracy Gdańsk - Kokoszki

Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie Projektów Budowlanych i wykonawczych oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji użyteczności publicznej,
 • przygotowywanie i prezentowanie Inwestorowi koncepcji architektonicznych i rozwiązań projektowych wraz z doradztwem na każdym z etapów projektowania,
 • tworzenie harmonogramów prac projektowych,
 • nadzorowanie, konsultowanie i monitoring przebiegu prac projektowych wraz z dokonaniem odbioru dokumentacji projektowej realizowanych kompleksowo przez zewnętrzne biura architektoniczne,
 • zlecanie zadań, koordynowanie i kontrola działań wewnętrznego zespołu architektów biorących udział w projekcie,
 • nadzorowanie i monitorowanie przebiegu prac oraz dokonywanie odbioru dokumentacji projektowych realizowanych przez projektantów branżowych,
 • koordynacja międzybranżowa prac projektowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem formalno-prawnym oraz przepisów techniczno-budowlanych,
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych i technologicznych na każdym etapie realizacji projektów architektonicznych i robót budowlanych,
 • optymalizowanie kluczowych rozwiązań materiałowo-technologicznych,
 • prowadzenie formalności i dokumentacji związanej z projektem w tym pozyskiwanie niezbędnych materiałów do realizacji prac projektowych, m.in. badania geologiczne, pozyskiwanie mapy do celów projektowych warunków technicznych, uzgodnień, pozwolenia na budowę.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w biurze projektowym w charakterze samodzielnego projektanta budynków kubaturowych
 • doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu projektantów
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego i procedur urzędowych
 • atutem będzie doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej
 • obsługa programów Revit, ArchiCad, AutoCad i SketchUp
 • wysoka perswazyjność w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi
 • umiejętność pracy z kalendarzem i pod presją terminów

Oferujemy:

 • pracę w branży budownictwa prefabrykowanego drewnianego, na które popyt systematycznie rośnie,
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt B2B,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • pakiet opieki medycznej,
 • program wdrożenia do pracy na stanowisku,
 • szkolenia w zakresie stosowanej technologii,
 • możliwość śledzenia efektów własnej pracy od projektu po montaż na placu budowy,
 • komfortowe miejsce i narzędzia pracy,
 • nieformalną atmosferę,
 • program poleceń pracowniczych.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKOINBUD Sp. z o.o, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest EKOINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ekoinbud.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Aplikuj

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Kontakt

Ecologiq grupa Ekoinbud

ul.Geodetów 29

80-298 Gdańsk

Tel. +48 58 304 75 75

E-mail: biuro@ecologiq.pl

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W materiałach reklamowych wykorzystano materiały graficzne Ekoinbud Sp. z o.o.