Kariera

 Home / Kariera

Dziś do naszego Pionu Realizacji poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Koordynator działu Przygotowania Inwestycji

miejsce pracy Gdańsk - Kokoszki

Twój zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za kontraktowanie podwykonawców usług budowlanych zgodnie z harmonogramem, budżetem i zakresem wynikającym z umowy z inwestorem
 • analiza dokumentacji projektowej, umów z inwestorem i wytycznych do planowanej inwestycji pod kątem zapotrzebowania na usługi podwykonawcze
 • wybór najkorzystniejszych ofert zebranych na dany zakres prac
 • negocjowanie cen oraz pozostałych warunków wykonania prac przez podwykonawców
 • zlecanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowywaniem przedmiarów, weryfikacją dokumentacji projektowej oraz rozsyłaniem zapytań ofertowych do podwykonawców przez podległy zespół
 • wyjaśnianie błędów, niejasności oraz braków w dokumentacji projektowej z pracownikami Działu Projektowego
 • proponowanie rozwiązań zamiennych korzystniejszych z punktu widzenia realizacji budżetu inwestycji oraz dostępności materiałów i usług na rynku
 • weryfikacja przedmiarów przygotowywanych przez podległy zespół oraz przedmiarów przedłożonych przez podwykonawców przy składaniu ofert
 • przygotowywanie kompletu danych i informacji niezbędnych do podpisywania umów z podwykonawcami oraz negocjacje warunków umownych z podwykonawcami
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją bazy podwykonawców

Nasze wymagania:

 • ukończone studia na kierunku budownictwo
 • wiedza techniczna z zakresu budownictwa oraz orientacja na rynku usług budowlanych
 • umiejętność czytania projektów architektoniczno-budowlanych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w branży budownictwa kubaturowego
 • doświadczenie w koordynacji i/lub zarządzaniu zespołem
 • umiejętność pracy z budżetem i harmonogramem inwestycji
 • wysokie umiejętności negocjacyjne
 • perswazyjność w kontakcie
 • sprawne posługiwanie się programami MsOffice (głównie Excel) i AutoCad
 • atutem będzie znajomość programu MS Project
 • praca z kalendarzem i pod presją terminów
 • prawo jazdy kategorii B

To oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie, która ma stabilną pozycję na rynku usług budowlanych,
 • pracę w branży budownictwa prefabrykowanego, na które popyt systematycznie rośnie,
 • zatrudnienie w formie o umowę o pracę lub B2B
 • możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane,
 • program wdrożenia do pracy na stanowisku i szkolenia produktowe,
 • pakiet opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • możliwość dofinasowania szkoleń,
 • program poleceń pracowniczych

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-tacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ekoinbud.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Aplikuj

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Kontakt

Ecologiq grupa Ekoinbud

ul.Geodetów 29

80-298 Gdańsk

Tel. +48 58 304 75 75

E-mail: biuro@ecologiq.pl

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W materiałach reklamowych wykorzystano materiały graficzne Ekoinbud Sp. z o.o.